حمد و سپاس خداوند منان را که توفیق خدمتگزاری به میهن را در برهه ای از زمان به ما عطا فرموده که ارزش معنوی آن را بر جهات دیگر برتری داشته و همه مفتخر بانجام وظیفه در چنین شرایطی هستیم . مدیریت شرکت هلیکوپتری ایران نیز افتخار دارد که با داشتن چنین انگیزه و نشاط گزارش جامع و کاملی از وضعیت و فعالیتهای شرکت در گذشته ، حال و آینده ارائه نماید


شرکت هلیکوپتری ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از ادغام دو شرکت هلندی (هلیکوپتر سرویس) و شرکت انگلیسی (هلیکوپتر ایران) که از سال 1345 فعالیت های پروازی در مناطق نفتی جنوب کشور داشته اند ، تشکیل گردید


در سال 1359 بر اساس لایحه قانونی ایجاد (( سازمان خدمات هلیکوپتری )) مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب اسلامی ایران و بصورت یک شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع تشکیل شد .طبق لایحه قانونی مزبور فعالیت سازمان ، استفاده از وسائل پرنده  موجود  و بهره گیری از وجود خلبانان ساير ارگانهاي هوايي جمهوری اسلامی ایران به  ارائه سرویسهای هوایی مورد نیاز سازمانهای غیر نظامی بوسیله وسائل پرنده و کادر ایرانی پرداخته است.


 
سازمان خدمات هلیکوپتری متعاقباً بر حسب (قانون انتزاع سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع و الحاق آن به وزارت نفت) مصوب 1365/01/19 از وزارت دفاع منتزع و در اجرای بند (الف) ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و تصویب نامه شماره 21192 ت 24246 ه مورخ 1380/05/20 هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل شرکتهای مادر تخصصی از دولت منفک و به شرکت ملی نفت ایران منتقل گردیده است . براساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 1383/08/19 و با حضور مقام محترم وزارت نفت و هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت آخرین اساسنامه سازمان به تصویب رسید و نام سازمان به شرکت هلیکوپتری ایران (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه مزبور در تاریخ 1383/10/16 تحت شماره 238166 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید .


در اجرای صدر اصل 44 قانون اساسی ، شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و بموجب مصوبه شماره 212762/ت 39218 ک مورخ 1386/12/27 وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که به منزله تصویب نامه هیأت محترم وزیران می باشد ، واگذاری شرکت تا پایان سال 1387 تمدید و مقرر شد در سه ماهه اول سال 1388به بخش خصوصی واگذار شود که این امر انجام گردید  و شرکت هلیکوپتری ایران بعنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه ترابر ایرانیان  ( هولدینگ حمل و نقل ترکیبی )  قرار گرفت.

      Welcome to Iran Helicopter Company
For more information about IHC

Click here
Iran Helicopter Co.
پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون خلباني
دانلود فونت بمنظور نمایش بهتر مطالب
دانلود فونت 2